norsk

Søkealgoritmer

Ord og uttrykk

Beste først

Bruker i grunnen “bredde først”-søk der det foregår kvalitativ seleksjon av hvilken node som skal besøkes neste. Den prøver å “gjette” seg fram til den beste mulige veien fram til målnoden.